i
Legenda
1
Organizacja FN
2
Współorganizacja
3
Organizator zewnętrzny
4
Koncert poza siedzibą
Zobacz repertuar

Muzyka dawna

"Naïs" Rameau
Il Giardino d'Amore

wt. 8 maja, godz. 19:00

Więcej...

Po prostu... Filharmonia!

Projekt 6: Dziwne kombinacje II

koncerty 16 i 17 maja

Więcej...

Powstało w wolnej Polsce

Orkiestra Filharmonii Narodowej
Maksymiuk / Avdeeva

pt. 25.05, godz. 19:30
sob. 26.05, godz. 18:00

Więcej...

Przesłuchania do OFN


Więcej...

Szymanowski - Warsaw Philharmonic

Nagroda "Fryderyk" 2018

OFN / ChFN / Kaspszyk / Kurzak / Korchak /
Rehlis / Ruciński / Wojnarowski

Więcej...

Opis działalności

Działalność edukacyjna Filharmonii Narodowej koncentruje się wokół dwóch głównych nurtów: koncertów i projektów edukacyjnych. Oba te nurty wzajemnie się przenikają i uzupełniają. Mając świadomość, że edukacja jest procesem ciągłym i może dotyczyć wszystkich, nasze propozycje adresujemy do różnych grup wiekowych.

KONCERTY

Koncerty dla dzieci
adresaci: dzieci w wieku 3-12 lat z opiekunami

Naszym najmłodszym słuchaczom proponujemy dwa cykle koncertów: Poranne i Popołudniowe koncerty dla dzieci w Sali Koncertowej oraz Poranki i Popołudnia dla Małych Melomanów w Sali Kameralnej. W obu cyklach stosujemy podział na koncerty dla różnych grup wiekowych: godz. 11.00 - koncerty dla dzieci młodszych (3-6 lat), godz. 14.00 - koncerty dla dzieci starszych (7-12 lat).

Sala Koncertowa:
11.00 PORANNY KONCERT DLA DZIECI                    dzieci młodsze (3-6 lat) Dm1/Dm2
14.00 POPOŁUDNIOWY KONCERT DLA DZIECI        dzieci starsze (7-12 lat) Ds1/Ds2

Sala Kameralna:
11.00 PORANEK DLA MAŁYCH MELOMANÓW            dzieci młodsze (3-6 lat)  Pm1/Pm2
14.00 POPOŁUDNIE DLA MAŁYCH MELOMANÓW      dzieci starsze (7-12 lat)  Ps1/Ps2


„Po prostu... Filharmonia!"
adresaci: uczniowie liceów, studenci, osoby dorosłe, seniorzy

Cykl koncertowy „Po prostu… Filharmonia!” jest adresowany do wszystkich melomanów zainteresowanych szerszym i często niestandardowym spojrzeniem na muzykę klasyczną. Szczególne zaproszenie kierujemy do młodzieży licealnej i studentów do 26 roku życia, którym proponujemy specjalne ceny biletów na koncerty cyklu - 15 zł.

Założeniem projektu jest prezentowanie różnych estetyk, stylów i tradycji muzycznych i ukazywanie ich w perspektywie historycznej. Staramy się przedstawiać słuchaczom nowe i inspirujące zjawiska w europejskiej kulturze muzycznej, pokazujemy dzieła należące do muzycznego kanonu, ale także utwory, które dopiero walczą o uznanie publiczności.

W sezonie 2017/2018 odbędzie się sześć projektów koncertowych, z których każdy opiera się na pewnej idei programowej. Nieoczywistość i nieprzewidywalność naszych wyborów programowych i artystycznych nie jest sztuką dla sztuki. Przeciwnie, to tylko instrument, dzięki któremu chcielibyśmy zachęcić i zainspirować Państwa do własnych poszukiwań. 


Spotkania z Muzyką
adresaci: dzieci, młodzież, osoby dorosłe, seniorzy

Nasze koncerty odbywają się nie tylko w siedzibie instytucji, ale także poza nią. Każdego roku w połowie września prelegenci i współpracujący z Filharmonią Narodową artyści wyruszają w trasy koncertowe, podczas których docierają z muzyką i słowem do słuchaczy z różnych środowisk społecznych i edukacyjnych na terenie siedmiu województw. Każdy z dziesięciu przygotowanych programów prezentujemy jeden raz w miesiącu (wrzesień-czerwiec) dzieciom, młodzieży, osobom dorosłym i seniorom we współpracujących z nami placówkach (przedszkolach, szkołach, domach kultury i ośrodkach pomocy społecznej).

 

PROJEKTY EDUKACYJNE

Począwszy od 2013 roku intensywnie rozwijamy nurt projektów edukacyjnych. Naszym celem jest dotarcie przede wszystkim do ludzi młodych, nawiązanie z nimi bezpośrednich i trwałych relacji oraz umożliwienie kontaktu z muzyką możliwie najszerszemu gronu odbiorców z różnych środowisk, zarówno poprzez stworzenie możliwości słuchania muzyki, jak i czynnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych oraz rozwijania talentów i pasji.


Otwarte próby generalne Orkiestry Filharmonii Narodowej
adresaci: uczniowie trzecich klas gimnazjów, liceów, studenci, osoby dorosłe, seniorzy

Zapraszamy do udziału w Otwartych próbach generalnych Orkiestry Filharmonii Narodowej, podczas których słuchacze mają możliwość uczestniczenia w procesie powstawania koncertu, obserwowania pracy dyrygenta, solistów i orkiestry.

Program obejmuje wykład wprowadzający, udział w próbie oraz spotkanie i możliwość rozmowy z artystami po zakończeniu próby. Na sezon 2017/2018 zostało zaplanowanych sześć Otwartych prób generalnych. O ich terminach, programie i zasadach naboru informujemy każdorazowo z miesięcznym wyprzedzeniem. 


Wolontariat
adresaci: uczniowie liceów i studenci do 25 roku życia

Wolontariat Filharmonii Narodowej rozpoczął swoją działalność w 2013 roku. Jego celem jest stworzenie możliwości realizacji zainteresowań i pasji Wolontariuszy w codziennej działalności instytucji. Wspólnie z młodymi ludźmi stworzyliśmy program w możliwie najszerszy sposób wykorzystujący ich zainteresowania i potencjał: nasi Wolontariusze włączają się w produkcję Koncertów dla dzieci w Sali Koncertowej, w przerwach dziecięcych koncertów razem realizujemy animacje, tworzymy „AFISZ” - magazyn adresowany do małych i młodych melomanów, organizujemy też Otwarte próby generalne Orkiestry Filharmonii Narodowej i Dzień otwarty Filharmonii Narodowej.
 

Afisz Małego Melomana
Afisz Młodego Melomana

adresaci: dzieci i młodzież

Wydawnictwo Działu Edukacji Filharmonii Narodowej adresowane do dzieci i młodzieży, którego pomysłodawcami i redaktorami są nasi Wolontariusze. Zespół redakcyjny pracuje pod kierunkiem Maliny Sarnowskiej. Wersja elektroniczna „Afisza” dostępna jest na stronie internetowej w zakładce Edukacja.


Współpraca ze szkołami
adresaci: uczniowie gimnazjów i liceów, nauczyciele

Zachęcamy placówki edukacyjne, aby dołączyły do grona instytucji, które podjęły już współpracę z Filharmonią Narodową. Naszym wspólnym celem jest zachęcenie młodzieży do udziału w koncertach oraz do czynnego zaangażowania w projekty edukacyjne. Uczniom współpracujących z nami placówek zapewniamy pierwszeństwo rezerwacji biletów i bezpłatne bilety dla opiekunów na koncerty cyklu „Po prostu… Filharmonia!” oraz udziału w projektach edukacyjnych Filharmonii Narodowej.
 

Zwiedzanie Filharmonii
adresaci: grupy zorganizowane dzieci i młodzieży do 25 osób

Wycieczki grup dzieci i młodzieży, umożliwiające zwiedzanie gmachu i poznanie historii Filharmonii odbywające się w dni robocze o godz. 9.00 i 11.00. Odwiedzające Filharmonię grupy mogą wraz z przewodnikiem posłuchać prób Chóru i Orkiestry i obejrzeć z bliska instrumenty muzyczne.


„Z wizytą w Filharmonii”
adresaci: dzieci, młodzież, dorośli

Film zrealizowany w październiku 2013 roku podczas prób i koncertu Orkiestry i Chóru Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Jacka Kaspszyka (Gustav Mahler – II Symfonia c-moll Zmartwychwstanie). Film został przygotowany we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi (WSiP) i stanowi element pomocy dydaktycznych do nauki muzyki dla uczniów szkół podstawowych.

 

 

 

 

Filharmonia Narodowa
Pobierz aplikację
Prawa autorskie © 2018 Filharmonia Narodowa Realizacja: ActiveDesign